Termeni si conditii de utilizare a serviciului e-Syv References


Stimate Utilizator,

Va multumim ca ati decis sa va inscrieti in randul utilizatorilor autorizati ai site-ului www.e-syv.ro si speram ca veti deveni si abonat al serviciului e-Syv References.
 
In cele ce urmeaza va prezentam termenii si conditiile in care noi, S.C. e-Syv Systems S.R.L. (datele noastre de identificare le gasiti mai jos), in calitate de furnizor de serviciu, intelegem sa furnizam serviciul e-Syv References in beneficiul Dumneavoastra sau al persoanei juridice pe care o reprezentati.

A. Introducere

1. Oferta S.C. e-Syv Systems S.R.L.


Va recomandam sa lecturati acest document in intregime, deoarece acesta contine oferta noastra <de a contracta> pe care o formulam si v-o aducem la cunostinta prin intermediul site-ului www.e-syv.ro in baza prevederilor art. 9 din Legea comertului electronic nr. 365/2002.

2. Acceptarea ofertei de a contracta.

In eventualitatea in care, dupa lecturarea acestui document, veti fi de acord sa acceptati fara rezerve termenii si conditiile din oferta noastra dupa cum aceasta este definita la pct. 1 de mai sus, va rugam sa bifati casuta <Sunt de acord cu termenii si conditiile serviciului e-Syv References> din formularul de inscriere si sa validati inscrierea prin accesarea adresei de internet (link-ul) din e-mail-ul de confirmare ce vi se va trimite la adresa de e-mail indicata in formularul de inscriere.

In cele ce urmeaza, noi vom considera ca prin validarea inscrierii ati avut amabilitatea sa acceptati oferta noastra <de a contracta>, identificata la pct. 1 de mai sus, si, odata cu aceasta oferta, ati acceptat termenii si conditiile din prezentul document, inclusiv prevederile contractului de prestari servicii e-Syv References definit la pct. 3 din prezentul capitol A.

3. Efectele juridice ale acceptarii ofertei <de a contracta>.

Trebuie sa stiti ca acceptarea ofertei de a contracta conform pct. 2 de mai sus produce urmatoarele efecte juridice irevocabile:
a) se realizeaza acordul de vointa care da nastere unui contract de prestari servicii e-Syv References ale carui clauze sunt expuse mai jos, in capitolul <B> denumit <Contractul de prestari servicii e-Syv References>, iar noi in cele ce urmeaza ne vom referi la acest contract drept <Contractul e-Syv>;
b) Dumneavoastra sau persoana juridica pe care o reprezentati deveniti/devine parte contractanta in cadrul Contractului e-Syv, dobandind calitatea contractuala de <Beneficiar>. Aceasta inseamna ca Dumneavoastra sau persoana juridica pe care o reprezentati veti/va avea drepturile si obligatiile descrise si atribuite prin Contractul e-Syv Beneficiarului  serviciilor e-Syv References;
c) Datele introduse de Dumneavoastra in formularul de inscriere devin date prin care Dumneavoastra sau persoana juridica pe care o reprezentati veti/va fi identificat/-ta in cadrul Contractului e-Syv si care se vor regasi in facturile proforma si facturile fiscale ce vi se vor emite ca urmare a contractarii  abonamentelor e-Syv References;
d) Noi, S.C. e-Syv Systems S.R.L., de asemenea, devenim parte contractanta in cadrul Contractului e-Syv, dobandind, in cazul nostru, calitatea contractuala de <Furnizor de servicii> sau, mai pe scurt, <Furnizor>. Aceasta inseamna ca noi, S.C. e-Syv Systems S.R.L., vom avea drepturile si obligatiile descrise si atribuite prin Contractul e-Syv Furnizorului serviciilor e-Syv References;
e) Datele de identificare ale S.C. e-Syv Systems S.R.L., mentionate la art. 1.1.1  din Contractul e-Syv (a se vedea capitolul B din prezentul document) devin date, prin care noi S.C. e-Syv Systems S.R.L. vom fi identificati in cadrul Contractului e-Syv si care se vor regasi in facturile proforma si facturile fiscale ce vi se vor emite ca urmare a contractarii abonamentelor e-Syv References.

B. Contractul de prestari serivicii e-Syv References

Versiune 16.4.11


1. Partile Contractului e-Syv.

1.1. Partile prezentului contract sunt:
1.1.1. S.C. e-Syv Systems S.R.L., cu sediul in mun. Bucuresti, sector 1, str. Ion Campineanu nr. 11, et. 2, biroul 205, office@e-syv.ro, tel. +40314387072, fax. +40318148510, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/10826/2010, avand codul de identificare fiscala RO27685054 si contul bancar RO73BRMA0560037266300000, deschis la Banca Romaneasca S.A. - Sucursala Dorobanti, actionand prin reprezentantii sai legali in functie la data acceptarii ofertei de a contracta conform pct. 2 din cap. A de mai sus, in calitate de Furnizor, pe de o parte, si
1.1.2. Persoana fizica sau persoana fizica autorizata sau persoana juridica identificata prin datele introduse in formularul de inscriere din cadrul siteului www.e-syv.ro, care se regasesc in facturile proforma si facturile fiscale emise de Furnizor ca urmare a contractarii abonamentelor e-Syv References, in calitate de Beneficiar.
1.2. Partile prezentului contract vor fi denumite in continuare <Partile>, <Partile Contractante>, daca contextul cere o referire la ambele parti ale prezentului contract, sau <Parte>, <Parte Contractanta>, daca se vor face referire numai la una din ele.
1.3. Astfel, Prezentul contract se incheie intre Partile Contractante ca efect principal al acceptarii ofertei <de a contracta> descrise in pct. 2 si pct. 3 din cap. A din termenii si conditiile de fata, si, odata incheiat, va avea urmatorul continut:

2. Obiectul Contractului e-Syv.

2.1. In baza contractului de fata, Furnizorul se obliga sa ofere si sa presteze in favoarea Beneficiarului serviciul de monitorizare a informatiilor juridice publicate in Partea a IV-a a Monitorului Oficial al Romaniei (denumita in continuare “Partea a IV” sau “MOIV”) si Buletinul Procedurilor de Insolventa (denumit in continuare “Buletinul Insolventei” sau “BI), odata cu indeplinirea tuturor conditiilor suspensive descrise la pct. 3. din prezentul Contract e-Syv.
2.2. Prin monitorizarea informatiilor juridice Partile inteleg identificarea automata de catre sistemul informatic incorporat in site-ul www.e-syv.ro a informatiilor ce au o legatura logica principala sau accesorie cu criteriile de cautare (filtrele) prestabilite de Beneficiar dupa parcurgerea procedurilor de inscriere si contractare a unui abonament e-Syv References. Prin <criterii de cautare> intelegem datele de identificare ale comerciantului introduse de Beneficiar in sectiunea <Monitorizare>. Prin <legatura logica principala>, in cazul monitorizarii informatiilor publicate in BI, intelegem identitatea intre datele de identificare (cel putin denumire firma si CUI) ale comerciantului introduse de Beneficiar in sectiunea <Monitorizare> si datele de identificare (cel putin denumire firma si CUI) ale comerciantului avand calitate de debitor in cadrul procedurilor de insolventa. Prin <legatura logica principala>, in cazul monitorizarii informatiilor publicate in MOIV, intelegem identitatea intre datele de identificare (cel putin denumire firma) ale comerciantului introduse de Beneficiar in sectiunea <Monitorizare> si datele de identificare (cel putin denumire firma) ale comerciantului avand calitate de emitent al actului publicat in MOIV. Prin <legatura logica accesorie>, in cazul monitorizarii informatiilor publicate in BI, intelegem identitatea intre datele de identificare (cel putin denumire firma si CUI) ale comerciantului introduse de Beneficiar in sectiunea <Monitorizare> si datele de identificare (cel putin denumire firma si CUI) ale comerciantului mentionat in textele publicate in BI. Prin <legatura logica accesorie>, in cazul monitorizarii informatiilor publicate in MOIV, intelegem identitatea intre datele de identificare (cel putin denumire firma) ale comerciantului introduse de Beneficiar in sectiunea <Monitorizare> si datele de identificare (cel putin denumire firma) ale comerciantului avand calitate de asociat/actionar sau/si administrator, cenzor, auditor, debitor in cadrul procedurilor de insolventa, titular al unui act administrativ, etc. in cadrul actului publicat in MOIV.
2.3. Informatiile juridice ce vor fi supuse monitorizarii sunt informatii ce se fac publice in virtutea legii, sunt accesibile in mod liber si nu sunt protejate de legislatia privind drepturile de autor sau/si cea privind protectia datelor cu caracter personal.
2.4. Rezultatul monitorizarii va fi comunicat Beneficiarului prin posta electronica sub forma de mesaje de tip <e-mail> si, de asemenea, vor fi postate in cadrul fisei comerciantului monitorizat definit de Beneficiar in sectiunea <Monitorizare> a site-ului www.e-syv.ro (aceste comunicari se vor numi in continuare <Alerte Informative>). Alertele Informative vor contine urmatoarele date: denumirea publicatiei in care a fost identificata informatia referitoare la comerciantul monitorizat de Beneficiar; numarul si data publicatiei respective; un rezumat al informatiei publicate (actului publicat); un fisier in format <pdf> anexat la e-mail, continand textul informatiei publicate (actului publicat).

3. Conditiile suspensive.

3.1. Serviciul de monitorizare e-Syv References va putea fi prestat de catre Furnizor doar daca sunt indeplinite succesiv toate conditiile din cele descrise mai jos:
3.1.1. Beneficiarul parcurge procedura de inscriere descrisa la pct. 4 de mai jos, si se inscrie in cadrul siteu-lui www.e-syv.ro, dobandind calitate de utilizator autorizat.
3.1.2. Beneficiarul parcurge procedura de contractare a unui abonament e-Syv References, descrisa la pct. 5 de mai jos, si achita contravaloarea abonamentului mentionata in factura proforma aferenta abonamentului contractat.
3.1.3. Contul bancar al Furnizorului, mentionat in factura proforma corespunzatoare abonamentului contractat, este creditat cu contravaloarea acelui abonament.
3.1.4. In urma activarii abonamentului, Beneficiarul introduce urmatoarele date de identificare pentru cel putin un comerciant pe care doreste sa-l monitorizeze:
3.1.4.1. numele sau firma comerciantului;
3.1.4.2. Codul unic de identificare al comerciantului;
3.1.4.3. Numarul de inregistrare in Registrul Comertului al comerciantului.
Introducand aceste date Beneficiarului trebuie sa le salveze prin actionarea butonului <Adauga>. Beneficiarul nu va putea introduce datele sale in lista de comercianti monitorizati.

4. Procedura de inscriere in cadrul www.e-syv.ro.

4.1. Pentru a fi inscris in cadrul site-ului www.e-syv.ro si a avea un cont individual, Beneficiarul trebuie sa parcurga succesiv urmatorii pasi:
4.1.1. sa completeze fisa de inscriere din pagina <Inscriere> conforma cu statutul sau juridic (i.e. persoana fizica, persoana fizica autorizata sau persoana juridica), tinand cont de indicatiile din fisa selectata;
4.1.2. sa bifeze casuta <Sunt de acord cu termenii si conditiile serviciului e-Syv References> din formularul de inscriere, in cazul in care agreaza continutul acestor termeni si conditii.
4.1.3. Sa valideze inscrierea prin accesarea adresei de internet (link-ul) din e-mail-ul de confirmare ce i se va fi trimis la adresa de e-mail indicata in formularul de inscriere.
4.2. In urma parcurgerii pasilor descrisi la pct. 4.1. de mai sus, Beneficiarul dobandeste calitatea de Utilizator Autorizat care ii permite:
4.2.1. sa se autentifice si sa sa aiba acces in zona destinata abonatilor, accesul facandu-se prin caseta intitulata <Zona pentru abonati>;
4.2.2. sa vizualizeze paginile ce-i sunt accesibile dupa autentificare;
4.2.3. sa selecteze si sa contracteze un abonament e-Syv References;
4.2.4. sa modifice datele sale de identificare din sectiunea <Informatii personale>.
4.3. Beneficiarul va mentine valabila si functionala adresa de email inscrisa in site pe toata durata de valabilitate a unui abonament contractat.

5. Procedura de contractare a unui abonament e-Syv References.

5.1. Pentru a contracta un abonament e-Syv References, Beneficiarul, in calitate de Utilizator Autorizat, trebuie sa parcurga succesiv urmatorii pasi:
5.1.1. sa se autentifice si sa aiba acces in zona destinata abonatilor, accesul facandu-se prin caseta intitulata <Zona pentru abonati>;
5.1.2. sa selecteze din sectiunea <Abonament> unul din abonamentele oferite de Furnizor, stabilind data de activare a abonamentului selectat, data care se va defini la momentul efectuarii platii contravalorii abonamentului contractat;
5.1.3. Sa achite contravaloarea abonamentului selectat mentionata in factura proforma emisa de Furnizor in mod automat prin intermediul site-ului www.e-syv.ro. Orice astfel de factura proforma se constituie parte integranta a prezentului Contract e-Syv;
5.2. In urma parcurgerii pasilor descrisi la pct. 5.1. de mai sus, Beneficiarul dobandeste calitatea de abonat al serviciului e-Syv References care ii permite, pe langa operatiunile descrise la pct. 4.2 de mai sus:
5.2.1. sa aiba acces la serviciul de monitorizare e-Syv References;
5.2.2. sa introduca datele de identificare care definesc comerciantii care vor face obiectul monitorizarii. Aceste date sunt:
5.2.2.1. numele sau firma comerciantului;
5.2.2.2. Codul unic de identificare al comerciantului;
5.2.2.3. Numarul de inregistrare in Registrul Comertului al comerciantului.
Introducand aceste date Beneficiarului trebuie sa le salveze prin actionarea butonului <Adauga>. Beneficiarul nu va putea introduce datele sale in lista de comercianti monitorizati.
5.2.3. sa modifice oricand, in perioada de valabilitatea a abonamentului contractat, lista comerciantilor monitorizati.
5.3. Numarul de comercianti specific fiecarui abonament e-Syv References reprezinta numarul maxim de comercianti ce pot fi monitorizati simultan in cadrul acelui abonament pe intreaga sa durata.

6. Procedura de plata si data inceperii furnizarii serviciului

6.1. Plata contravalorii serviciului e-Syv References corespunzatoare unui abonament contractat de catre Beneficiar se face prin transfer bancar in contul bancar al Furnizorului indicat in factura proforma emisa de catre acesta prin intermediului aplicatiei informatice www.e-syv.ro (acest cont in continuare se va numi <Contul Bancar al Furnizorului>).
6.2. Data efectuarii platii se considera a fi data la care Contul Bancar al Furnizorului este creditat irevocabil cu suma egala contravalorii abonamentului e-Syv References contractat de Beneficiar. Data efectuarii platii, dupa cum aceasta este definita mai sus, este considerata a fi si data activarii abonamentului e-Syv References achitat, fiind si prima zi din termenul de valabilitate a unui astfel de abonament (denumita in continuare <Data Inceperii Furnizarii Serviciului e-Syv References>).
6.3. Beneficiarul accepta sa achite contravaloarea serviciilor in avans fata de perioada de furnizare a acestora. La data efectuarii platii si activarii abonamentului e-Syv References contractat de Beneficiar, Furnizorul va transmite acestuia factura fiscala corespunzatoare, in format electronic la adresa de e-mail din fisa personala a Beneficiarului pastrata in baza de date a siteului www.e-syv.ro. La cerere, factura va fi transmisa Beneficiarului si pe suport de hartie.
6.4. Beneficiarul intelege si este de acord ca, in situatia in care o factura proforma emisa conform celor de mai sus nu este achitata in cel mult 10 zile de la data emiterii, Furnizorul poate sterge orice informatii referitoare la abonamentul contractat si neachitat si factura proforma corespunzatoare.
6.5. Preturile serviciilor sunt evidentiate in facturile emise si corespund ofertei de site-ul www.e-syv.ro.

7. Servicii avocatiale de tip “due diligence”

7.1. In cazul in care informatiile juridice identificate in urma monitorizarii sunt lacunare si dificil de interpretat, in vederea indeplinirii obligatiilor asumate prin contractul de fata, Furnizorul va putea contracta servicii avocatiale de tip “due diligence” al caror beneficiar final va fi Beneficiarul din prezentul contract. Informatiile din rapoartele “due diligence” vor fi integrate in alertele informative trimise de sistemul e-Syv References. Costul acestor servicii avocatiale initiale va fi suportat de catre Furnizor.
7.2. Daca Beneficiarul, dupa primirea unei Alerte Informative, doreste sa efectueze o investigatie suplimentara a continutului actelor cu privire la care a fost informat prin serviciul e-syv References, acesta poate sa imputerniceasca pe unul din avocatii contractati de Furnizor conform pct. 7.1 de mai sus (denumiti in continuare “Avocati Contractati”) in vederea efectuarii cercetarilor necesare. Onorariile pentru aceste servicii de investigare suplimentara sunt preferentiale pentru titularii abonamentelor e-Syv References si sunt subventionate de Furnizor in proportie de pana la 100% in functie de categoria abonamentului achitat de clientii e-Syv References. Astfel, in cazul in care vor opta pentru contractarea serviciilor de investigare suplimentara, titularii abonamentelor e-Syv references vor achita tarifele orare prezentate pe site-ul www.e-syv.ro la pagina “Cat costa?”.
7.3. Acordarea mandatului pentru efectuarea investigatiei suplimentare se realizeaza prin trimiterea de catre Beneficiar, prin e-mail, a cererii sale la adresa de e-mail avocati@e-syv.ro sau alta adresa inserata in Alerta Informativa primita din partea serviciului e-Syv References. Plata sumelor datorate de Beneficiar pentru serviciile de investigatie suplimentara se va face lunar,direct catre Avocatii Contractati, in baza facturilor proforma emise de catre acestia. La data incasarii onorariului, Avocatii Contractati vor emite facturile fiscale corespunzatoare si le vor trimite Beneficiarului prin e-mail.
7.4. Pentru evitarea oricaror neintelegeri ulterioare, Beneficiarul ia la cunostinta si accepta ca (i) Avocatii Contractati nu sunt salariati ai Furnizorului, ci sunt liber profesionisti, membri ai barourilor legal inregistrate in Romania, avand drept de libera practica, care au fost contractati de catre Furnizor pe baza criteriilor de eficienta profesionala si cost; (ii) Avocatii Contractati transmit Beneficiarului informatile si opiniile juridice in nume propriu, in baza raportului de mandat special, independent de Contractul e-Syv incheiat intre Furnizor si Beneficiar. Prin urmare, Furnizorul nu-si asuma nici o responsabilitate pentru eventualele pierderi si/sau prejudicii de orice natura pe care le-ar putea suferi Beneficiarul sau o persoana fizica sau juridica, indiferent daca este sau nu este utilizator inscris al www.e-syv.ro, ca urmare a folosirii informatiilor transmise de Avocatii Contractati.

8. Incetarea Contractului e-Syv

8.1. Prezentul Contract poate inceta prin acordul de vointa al partilor.
8.2. Furnizorul poate considera prezentul contract ca fiind reziliat de plin drept, fara a fi necesara punerea in intarziere si fara orice alte formalitati, in situatia in care:
8.2.1. Beneficiarul incalca vreuna din obligatiile pe care si le-a asumat in acest Contract si/sau nu se conformeaza in termen de 10 zile notificarii transmise de Furnizor.
8.2.2. Se constata ulterior ca la data incheierii Contractului Beneficiarul a prezentat acte sau informatii false, incorecte sau incomplete;
8.2.3. Impotriva Beneficiarului sunt initiate proceduri de lichidare, insolventa sau faliment.
8.3. Beneficiarul poate considera prezentul Contract ca fiind reziliat in situatia in care Furnizorul nu furnizeaza serviciile e-Syv References la parametrii contractati (descrisi in contractul de fata) si nu remediaza problema in decurs de 10 zile de la primirea notificarii scrise din partea Beneficiarului, notificare ce descrie in detaliu defectiunea aparuta.
8.4. In cazul in care prezentul contract inceteaza din orice motiv, cu exceptia celui descris la pct. 8.3 de mai sus, in perioada de derulare a unui abonament activ, Furnizorul are dreptul sa patreze, cu titlu de daune-interese, orice suma platita in avans de catre Beneficiar si nu va fi obligat la restituirea contravalorii serviciilor neefectuate in favoarea Beneficiarului.

9.  Confidentialitatea

9.1. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea cu privire la toate informatiile dobandite inainte sau in perioada de valabilitate a prezentului contract cu privire la principiile, modul de operare si alte detalii privind serviciul e-Syv References si operatiunile procedurale legate de implementarea acestui contract, chiar daca acestea nu au fost in mod expres desemnate ca fiind confidentiale.
9.2. Furnizorul va pastra confidentialitatea asupra informatiilor despre Beneficiar si nu va dezvalui nici o informatie despre contul, abonamentele, datele introduse si salvate in cadrul sistemului informatic www.e-syv.ro sau activitatea Beneficiarului in timpul sau dupa incetarea relatiei dintre Beneficiar si Furnizor.
9.3. Furnizorul nu verifica continutul datelor introduse de catre Beneficiar la inscrierea sau configurare a serviciului e-Syv References si, in consecinta, nu poate fi facut responsabil pentru acest continut. Totusi, in conditiile in care Furnizorul este notificat de catre o autoritate competenta in conformitate cu Legea 365/2002 privind comertul electronic, acesta va putea actiona rapid in vederea eliminarii sau blocarii accesului la acel continut care face obiectul notificarii.
9.4. Obligatia de confidentialitate nu se aplica daca:
9.4.1. informatiile sunt divulgate in baza unei prevederi legale sau a unui ordin emis de o autoritate publica;
9.4.2. divulgarea este facuta cu autorizarea Beneficiarului;
9.4.3. Furnizorul nu este culpabil pentru divulgarea informatiilor.

10.  Garantii si raspunderi

10.1. Furnizorul garanteaza ca serviciul e-Syv References pe care il va furniza va fi in conditii normale de operare. Disponibilitatea serviciului se masoara pentru o luna calendaristica, excluzand perioadele de intretinere. Prin conditii normale de operare se intelegere o disponibilitate garantata a serviciului de 99,5%.
10.2. Perioadele de intretinere a site-ului vor fi programate pe cat posibil in timpul noptii si vor fi anuntate in prealabil.
10.3. Furnizorul nu raspunde si nu este responsabil pentru nefurnizarea totala sau partiala a serviciului e-Syv References care:
10.3.1. poate fi atribuita actiunilor sau omisiunilor Beneficiarului, angajatilor acestuia, tertilor angajati de catre Beneficiar sau beneficiari ai serviciilor acestuia;
10.3.2. survine in orice perioada de intretinere planificata a Furnizorului;
10.3.3. se datoreaza evenimentelor de Forta Majora dupa cum sunt acestea descrise in prezentul contract;
10.3.4. sunt rezultatul unei suspendari a serviciului ca urmare a interveniilor abuzive, nelegale sau culpabile a unor terte persoane asupra continutului, structurii si datelor site-ului www.e-syv.ro.
10.4. Furnizorul nu este responsabil de prejudiciile inregistrate de Beneficiar datorita divulgarii de catre Beneficiar a parolelor si datelor de acces la serviciile prestate in baca acestui contract, oricare ar fi aceste daune.
10.5. Furnizorul are dreptul sa ceara de la Beneficiar restituirea sumelor platite cu titlu de dauna partilor, precum si a costurilor aferente platii acestor sume, precum si a daunelor suferite, pana la acoperirea integrala a prejudiciilor, inclusive a costurilor indirecte si acelor datorate tertilor ca urmare a raspunderii Furnizorului cauzate de actele abuzive, delictuale sau frauduloase ale Beneficiarului. Beneficiarul este direct si singur raspunzator fata de Furnizor sau terti in cazul in care aduce prejudicii acestora prin actele sau faptele sale neconforme cu prezentul contract sau cu legislatia romana in vigoare.
10.6. Furnizorul nu va fi raspunzator fata de Beneficiar sau terte persoane pentru nici o dauna, pierdere de profit, beneficii nerealizate, ratarea unor oportunitati de afaceri sau alte pierderi suferite de beneneficiar sau terte persoane, direct sau indirect, ca urmare a folosirii serviciilor Furnizorului. In toate cazurile, raspunderea furnizorului este limitata la valoarea ultimelei luni de abonament platite de Beneficiar.
10.7. Beneficiarul nu are voie sa incalce sau sa incerce sa incalce securitatea retelei si a serviciilor Furnizorului, sa cauzeze desfunctionalitati sau sa incerce sa opreasca partial sau total functionalitatea serviciilor Furnizorului.
10.8. In cazul unor incalcari repetate, evidente sau cu rea-credinta a prevederilor acestui articol 9 sau a unor incalcari extreme de grave (initiere de atacuri tip DoS, tentative de acces fara drept la sisteme informatice, alte activitati ce pun in pericol siguranta echipamentelor Furnizorului sau ale Internetului), Furnizorul isi rezerva dreptul de a decide suspendarea si intreruperea imediata a serviciilor furnizate si, eventual, de a solicita plata daunelor-interese compensatorii. Furnizorul va trimite de indata Beneficiarului o informare scrisa cu privire la decizia luata si motivarea acesteia.
10.9. Pentru evitarea oricaror neintelegeri ulterioare, incheiand acest contract, Beneficiarul ia la cunostinta si este de acord ca informatiile furnizate de catre sistemul informatic e-Syv References, proprietatea Furnizorului, nu sunt opinii juridice si  nici nu reprezinta consiliere juridica, ci sunt informatii continand  sinteze din texte oficiale de natura administrativa si/sau judiciara. Prin urmare, Furnizorul nu-si asuma nici o responsabilitate pentru eventualele pierderi si/sau prejudicii de orice natura pe care le-ar putea suferi o persoana fizica sau juridica, indiferent daca este sau nu este utilizator inscris al www.e-syv.ro, ca urmare a folosirii informatiilor prezentate mai sus.

11.  Notificari si comunicari contractuale

11.1. Orice notificare intre Partile Contractante va fi facuta in scris si transmisa partii careia ii este adresata, la adresa postala sau de e-mail prevazuta in acest contract sau la o noua adresa in cazul in care aceasta s-a schimbat si a fost comunicata expeditorului. De asemenea, partile cad de acord ca trimiterea facturii fiscale de catre Furnizor sa se faca prin intermediul e-mailului, la adresa de e-mail specificata in mesajul de inaintare a facturii proforma corespondenta. Beneficiarul are obligatia sa acceseze factura fiscala trimisa de Furnizor si s-o imprime pe support de hartie pentru inregistrare in evidenta sa contabila.
11.2. Notificarile pot fi trimise prin orice mijloc de comunicare de natura sa asigure confirmarea primirii lor de catre destinatar.
11.3. Beneficiarul se obliga sa actualizeze la timp datele sale personale inregistrate in formularul de inscriere a www.e-syv.ro, astfel incat acestea, in orice moment, sa contina informatiile reale si la zi privind sediul social sau domiciliul, adresa de corespondenta, forma juridica sau denumirea persoanei juridice, persoanele de contact sau datele de contact.

12.  Forta Majora

12.1. Forta majora exonereaza partile de raspunderea pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor ce le revin conform prezentului contract.
12.2. Prin forta majora se intelege orice eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si inevitabil, aparut dupa intrarea in vigoare a prezentului contract si care impiedica partile sa-si execute, integral sau partial, obligatiile contractuale. Prin forta majora se inteleg situatii similare celor din exemplele urmatoare, fara a se limita la acestea: razboi, acte de terorism, miscari sociale, calamitati naturale, inundatii cutremure, incendii, intreruperi prelungite in alimentare cu energie electrica, etc.

13.  Dispozitii finale

13.1. Prezentul contract reprezinta vointa Partilor Contractante, este reglementat de legislatia Romaniei in vigoare. Orice neintelegeri legate de incheierea, interpretarea, executarea, incetarea prezentului contract vor fi rezolvate pe cale amiabila. In caz de nesolutionare a disputelor pe cale amiabila, partile se pot adresa instantelor judecatoresti competente din mun. Bucuresti.
13.2. Fiecare dintre prevederile prezentului contract este independenta. In consecinta, daca orice astfel de prevedere este sau devine nula sau nu poate fi pusa in executare in orice previnta potrivit legii, aceasta nu va afecta valabilitatea sau punerea in executare a celorlaltor prevederi ale acestui contract, iar partile vor depune toate eforturile rezonabile pentru a negocia cu buna credinta in vederea inlocuirii acesteia  cu una sau mai multe prevederi satisfacatoare pentru orice autoritate competenta in materie, dar care sa difere cat mai putin posibil de prevederea inlocuita.
13.3. Prezentul contract se completeaza cu informatiile din fiecare factura trimisa Beneficiarului de catre Furnizor, inclusiv datele de identificare ale Beneficiarului, explicarea serviciilor oferite si determinarea pretului, care devin parte integranta a prezentului contract.
13.4. Succesorii legali ai Partilor Contractante se subroga in drepturile si obligatiile acestora stabilite prin prezentul Contract.
13.5. Acest contract este incheiat in data acceptarii prevederilor sale de catre Beneficiar, dupa cum aceasta data este evidentiata in sistemul de gestiune a Furnizorului. Contractul se considera incheiat la Bucuresti, Romania.

Date contact ANPC